Mental Ownership and Participation for Innovation in Environmental Education and Education for Sustainable Development

Mental ownership is a useful concept and mechanism to understand why some kinds of participation are more influential than others in educatition, Whatever Environmental Education or Education for Sustainable Development. And the main point is essential to understanding succesful democratisation of teaching and learning. Clearly, ‘feeling mental ownership for something’ is closely related to other … Læs mere

Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme

The present English edition is a full translation of the publication ‘Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning – MUVIN-projektet’ published in 1999 by Odense Universitetsforlag.  Download Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme The pedagogical research has its focus on the development of students’ action competence which makes this report a distinctive publication. But … Læs mere

Dokumentationsbind til danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, bladlus, mellus og skjoldlus

I dette dokumentationsbind fremlægges en systematisk oversigt over danske næbmundede insekter sammen med de danske navne, der har dannet grundlag for de tidligere udsendte publikationer “Danske navne på danske bladlus” og “Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus”. vvvvvv hent ??? Projekt Danske Dyrenavne har til formål at registrere og standardisere anvendelsen … Læs mere

Et paradigmeskift for miljøundervisning På vej mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Kapitlet beskriver den grundlæggende ændring i opfattelsen af, hvad der er god miljøundervisning i Danmark og i andre lande i folkeskolen og i ungdomsuddanelserne med et alment sigte. Dette skift i paradigme omtales som ‘Den nye generation af miljøundervisning‘ og målet er at udvikle elevernes handlekompetence over for fremtidens miljøproblemer og ikke blot forsøge at … Læs mere

Danske navne på danske edderkopper og mejere – Danske Dyrenavne

Denne publikation indeholder 247 nye og gamle navne på danske edderkopper og mejere, eller grupper af disse. Dvs. navne på dyr, der i litteraturen har været angivet med ét eller flere danske navne, samt nye navne på edderkopper og mejere, som hermed for første gang har fået et dansk navn. Hent Danske navne på danske … Læs mere

Uddannelse for bæredygtig udvikling – eksempler til inspiration

Målet er at hjælpe alle til at være godt klædt på til at deltage i beslutninger og praktiske tiltag, der vil gøre fremtiden så god for alle som muligt. Eller med andre ord: UBU er undervisning og andre former for organiseret læring, der har som mål at give deltagerne handlekompetence, viden og engagement, der gør … Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – nødvendige udfordringer

Beskrivelse af lærerstuderendes arbejde med innovation og bæredygtighed i et undervisningsforløb i geografi og historie i en 8. klasse. Reflektioner over hvordan lærerstuderende kan deltage og være del af udviklingsarbejde. Hent publikationen her ???  Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – nødvendige udfordringer. Af Breiting, S., Kristensen, P., Kaspersen, U. K. (2012). University College … Læs mere

Make a Lasting Impact with Your Nature Interpretation – Enhance the Feeling of Ownership

As a Nature Interpreter You Have Full Ownership– But What About Your Guests? We share a lot of information when we have visitors to our place or on a tour. But how much is retained for them when they leave us? And how committed will visitors remain in relation to the questions we tried topromote? … Læs mere

Issues for environmental education and ESD research development: looking ahead from WEEC 2007 in Durban

Can we avoid inheriting serious issues from research related to environmental education when the researcher community is addressing education for sustainable development? This paper identifies and discusses three main issues: if an explicit and coherent concept of environmental education or education for sustainable development is missing; if the field is dominated by researchers with an … Læs mere

Praksis på tværs

En rapport om ikke-fagdelt undervisning på de mellemste klassetrin Redigeret afErik Håkonsson. 1993 Med bidrag afSøren Breiting, Mads Hermansen, Kirsten Nielsen og Vagn Oluf Nielsen Indholdsfortegnelse: Del I: Undersøgelse af ikke-fagdelt undervisning Kapitel 1: Hvorfor nu ikke-fagdelt undervisning Kapitel 2: Undersøgelsens metode og metodeproblemer Kapitel 3: Ikke fag-delt/tværfaglig undervisning Del II: Undervisningens praksis Kapitel 4: Vildmosen Kapitel 5: Natur og idræt Kapitel 6: … Læs mere