UBU og andre typer undervisning

Formålet med uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) er at forberede elever til at være aktive i at forme og realisere fremtidens samfund. I medvirken hertil forventes elever at kunne tænke mange hensyn ind i overvejelserne.

Selv om der er modstridende interesser, og det hele er meget indviklet, så anses det for vigtigt, at eleverne alligevel har gå-på-mod til at kaste sig ud i det, også selv om de aldrig kan vide alt.

Det er nemt at synes, at så er UBU det samme som undervisning om demokrati.

UBU er mere end demokrati

Vi skal huske på, at mennesker over hele verden i disse år står over for nogle meget alvorlige valg. Disse valg angår Jordens klima, men også den levende natur og menneskers levevilkår i det hele taget.

Traditionel undervisning i demokrati lægger vægten på samfundets situation og nulevende generationer. UBU lægger i endnu højere grad vægt på konsekvenserne for fremtiden af vore handlinger i vor generation.

Det fremgår allerede af Brundlandrapportens definition af begrebet bæredygtig udvikling, som er helt fin at arbejde med i undervisningen.  

UBU har meget til fælles med miljøundervisning

UBU har meget til fælles med moderne miljøundervisning, som den beskrives og praktiseres i ’den nye generation af miljøundervisning’. Den peger nemlig også på, at eleverne skal udvikle sig til handlekraftige borgere, som har øje for de langsigtede konsekvenser af deres handlinger og valg.

I UBU vil der netop være meget fokus på interessekonflikter mellem nulevende og kommende generationer, og i hvor vid udstrækning, man kan minimere ulighederne mellem både nulevende og kommende mennesker.

Men ligesom med miljøundervisning er der ingen hævede pegefingre, men blot anledninger til, at eleverne kan fordybe sig i disse spørgsmål og dilemmaer og udvikle deres egen mening og handlekompetence.

UBU har mange kilder

I udviklingen af uddannelse for bæredygtig udvikling er der mange erfaringer at trække på, ikke blot fra miljøundervisning, men i høj grad også fra sundhedspædagogik, fredsundervisning, filosofiundervisning, ulands-undervisning, Global undervisning og mellemfolkelig forståelse.

Jeg henviser også læseren til de mange publikationer af relevans for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)
Uddannelse for bæredygtig udvikling – behov og mål
UBU og andre typer undervisning
Klimaundervisning som UBU
UBUs placering og potentiale

Søren Breiting