Skoleudvikling på den enkelte skole

Hvad har vi af erfaringer, som er relevante for den nye udvikling?” Sådan kan skolelederen klogt spørge sine lærere, når der ønskes en ny udvikling på skolen.

Det var en af mine konklusioner, da jeg var med til at udvikle miljøundervisningen i Thailand i SEET-projektet.

Lærerne er det centrale for skoleudvikling. Derfor bør skolens ledelse efterlyse deres erfaringer, når nye tiltag skal tages. Det giver både bedre udvikling, mere vedvarende udvikling og mere engagerede lærere.

Alt for ofte sker der det, at både skolen som helhed og de medvirkende lærere bliver præsenteret for de nye tanker, som noget netop helt nyt.

Det er både en faldgrube for initiativer, som tages på skolen, og ved forslag om deltagelse i projekter og udvikling, som kommer til skolen udefra, f.eks. som pædagogiske udviklingsarbejder.

Efter mine erfaringer bør man også gennemtænke, hvilken struktur som et udviklingsarbejde skal ske i. Lærere er travle mennesker, og der er grænser for, hvor mange forskellige dagsordener de kan holde sig for øjet samtidig, når de også skal passe de daglige opgaver her og nu.

Det er ofte meget frugtbart, at lærere arbejder sammen, men de bør gøre det i små grupper. Hvis man på skolen ønsker mange lærere inddraget i en overordnet ide om en bestemt udvikling, så fungerer det ofte bedst, hvis lærerne involveres i små teams, som er ganske selvstyrende.

Det er fint, at der stilles eksterne forventninger til deres arbejde, men jo mere grupperne selv bestemmer, des mere ejerskab til samarbejdet, vil det føre til, og jo mere kreative vil grupperne blive.

Endvidere skal man undgå større grupper, hvor der let sker en arbejdsdeling: en er leder, en anden skal sørge for at der skrives referat af møderne og aftaler, for det vil være sjældent, at alle kan være med til alle møder, når gruppen er stor.

Med andre ord sker der en bureaukratisering og dermed spild af resurser, samtidig med at ansvaret for indsatsen bliver ganske ulige fordelt.

Som i alt arbejde med mennesker og sociale relationer kommer man længst med frivillighed og opmuntring.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling

Her er nogle eksterne links til pædagogisk udviklingsarbejde:

Poul Skov om Pædagogisk Udviklingsarbejde i Den Store Danske

EVA Danmarks Evalueringsinstitut : Vilkår for pædagogisk udviklingsarbejde Evaluering af de pædagogiske enhederpå DTU og CBS 2003. PDF til hentning.

Til Pædagoger om at arbejde udviklingsorienteret – PDF til hentning