Naturformidling

Du går en tur i skoven og har taget en folder fra Naturstyrelsen om Vandreture i de danske skove. Du læser om beplantninger, fugle og andre dyr, samt om spor i landskabet. Du er i gang med at få hjælp fra naturformidling.

Turfoldere bidrager til naturformidlingen både i statsskovene og i andre naturområder.

Det kan også være, at du har meldt dig til en tur med en naturvejleder, måske fra den lokale naturskole. Du bliver guidet rundt i naturen, for naturvejlederen formidler naturens spor og mekanismer for dig, så det bliver en særlig udbytterig tur i naturen for dig.

En anden gang går du og din familie alene i skoven, og da I møder et skilt om et gammelt egetræ, så læser du op af teksten for familien og peger på nogle interessante detaljer ved træet, som nævnes på skiltet. Også her bliver naturen formidlet for jer.

Over hele landet foregår naturformidlingen også som led i skolernes undervisning i natur/teknik og biologi eller i tværfaglige sammenhænge. Her er læreren den, der står for naturformidlingen, måske med hjælp fra en særlig kyndig resurseperson på lokaliteten.

Men naturformidlingen kan også foregå inden døre. Har du taget nogle dyr med fra et vandhul og indrettet et vandhulsakvarium, som du følger de næste uger, så har du mulighed for at formidle naturen indendørs til andre.

Det samme sker på zoologiske og naturhistoriske museer, i akvarier, i dyreparker og zoologiske haver.

Selv om vi danskere kommer ganske meget ud i naturen, ikke mindst under særlige omstændigheder som Coronapandemien eller særligt markante årstider som forår og efterår, så foregår en stor del af naturformidlingen til os gennem tv og film.

Det fremgår klart af programmerne i de forskellige TV-kanaler. Naturen er meget interessant og populær, enten gennem direkte oplevelser eller formidlet på elektronisk form.

Hver form for naturformidling har sine stærke sider og sine svage sider. Kombinationen af oplevelser i den virkelige verden med den iscenesatte oplevelse via skærmen giver tilsammen mulighed for mange oplevelser af naturens fænomener.

Men i de fleste tilfælde er det nødvendigt med et levende menneske til at styre naturformidlingen.

Naturformidling på disse betingelser trives med en åbenhed og vide grænser, som giver mulighed for stor underholdningsværdi. Men vil man for alvor lære om naturen, kommer man ikke uden om egentlig naturundervisning.

Her tænker vi nok mest på biologilæreren eller naturvejlederen, men i virkeligheden foregår den mest grundige vejledning og oplysning om planter, dyr og naturens systemer gennem bøger, der som fagbøger har til hensigt at oplyse om bestemte faglige naturemner.

Som kuriosum kan jeg nævne, at der også foregår en massiv påvirkning af vores forståelse af naturen gennem skønlitterære romaner. Ja, selv tegneserier kan give den spæde begyndelse for mindre børn som indføring i naturfænomener.

Naturformidling
Naturoplevelser i naturen
Ekskursioner ud af skolen
Naturundervisning i skolen
Praktisk arbejde i naturundervisningen
Biologiundervisning
Natur/teknologi
Tværfaglig undervisning om natur
Undervisningsmaterialer

Søren Breiting

Link til side om Uddannelsen til NaturvejlederNaturvejlederuddannelsen – Åbner i nyt vindue.