Undervisningsmaterialer

Ingen undervisning uden undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialer betegnes også som læremidler. Disse betegnelser afspejler, at der har været et skift i fokus på undervisningssituationen. Et skift fra, hvad læreren gør til, hvad eleverne får ud af undervisningen.

Jeg beholder dog udtrykket undervisningsmaterialer, fordi det er så udbredt. Selv om jeg er meget bevidst om, at læreprocessen finder sted hos eleven, så er det læreren, som står for ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

At tiden til undervisning er den vigtigste resurse i undervisningen, synes jeg er en nyttig pointe. Og det er som regel læreren, der skal vælge, hvilke undervisningsmaterialer som skal indgå i undervisningen.

Det følgende er præget af, at jeg gennem mange år har interesseret mig for undervisningsmaterialer til elever i grundskolen og til læreruddannelsen. Det har jeg blandt andet, fordi undervisningsmaterialer er med til at bringe forskning og fornyelse til praksis.

Undervisningsmaterialer når mange flere, end selv de fineste videnskabelige publikationer og bogudgivelser. For mig er det ideelle, at der er et frugtbart samspil mellem den pædagogiske forskning og den pædagogiske praksis, også sat i gang af fornyende undervisningsmaterialer.

Jeg har arbejdet med så forskellige undervisningsmaterialer som

Diasserier (længe før computeralderen) med lydbånd (Kystlandets økologi)

TV-udsendelser (Alt skal have vand)

Undersøg årstiden

Biologi omkring skolen

Vi drukner i affald

Genbrug i kommunen

Miljø og genbrug.

Regnskoven ødelægges

Solsorte studier

Lydbånd til Solsortestudier

Der var engang en grøftekant

Kystlandets økologi

Hvad er økologi

Overfiskning

Opgaveark på Zoologisk Museum

Undervisningsoplæg: Ørken og regnskov

Hedens økologi

Net og natur (kommunalt website)

Vandets vej (Online undervisningsmateriale)

Lærervejledninger

Besøg på økologiske gårde

Mind the trash

LK-88 ???

Storylinebogen

Cases (SEET)

Læreroplæg (MUVIN)

Oplæg til aktionsforskning for lærere

Skal undervisningsmaterialer være pædagogiserede?

Lad os holde os til skolebøger og andre undervisningsmaterialer til folkeskolen / grundskolen.

Jeg har en god kollega, som synes, at det ikke er ønskværdigt med pædagogiserede undervisningsmaterialer i skolen. Hans pointe er, at så tager forfatteren til materialet nogle beslutninger, som burde ligge hos læreren.

Beslutninger om, hvad der skal vælges ud til klassen, hvor lang tid, klassen skal bruge, og hvordan materialet skal bruges. Altså vigtige sider af det at være en ansvarlig lærer.

Han har ret i, at stort set alt materiale kan anvendes af en lærer, uanset om det er tilrettelagt til undervisningen. Efter min erfaring er man dog nødt til at se realiteterne i øjnene.

En lærer har travlt i hverdagen. Der er aldrig tid nok til alt det, læreren synes, burde gøres. Et godt undervisningsmateriale, som kan give læreren et hurtigt overblik over, hvad det går ud på, er derfor en god hjælp.

Er undervisningsmaterialet så også fornyende i forhold til praksis, så mener jeg, at det kan sætte læreren på sporet af fornyelse i egen undervisning. Måske så grundlæggende, at læreren efter erfaringer med det nye materiale selv udvikler sin måde at undervise på.

En meget vigtig pointe af det tilrettelagte undervisningsmateriale er også, hvad det IKKE tager med. Som sagt er tiden den vigtigste resurse i undervisningen, så det er vigtigt at undgå for meget spild af tiden.

Erfaringer med at udvikle undervisningsmaterialer

Netop fordi jeg har haft den glæde at arbejde både med pædagogisk forskning, læreres efteruddannelse og udvikling af undervisningsmaterialer, så synes jeg, at jeg har nogle nyttige erfaringer. Disse erfaringer har meget at gøre med didaktikken, dvs. hvilket overordnet indhold, som skal vælges ud. Fagdidaktikken, nemlig hvilket biologisk stof skal med, og tilrettelæggelsen af, hvordan læreren kan hjælpe eleverne bedst til at lære det ønskede.

Af samme grund har jeg altid lagt meget arbejde i at udforme lærervejledninger, så læreren nemt kan få overblik over den påtænkte undervisning, gerne med henblik på at ændre den til egne ønsker.

Naturformidling
Naturoplevelser i naturen
Ekskursioner ud af skolen
Naturundervisning i skolen
Praktisk arbejde i naturundervisningen
Biologiundervisning
Natur/teknologi
Tværfaglig undervisning om natur
Undervisningsmaterialer

Søren Breiting