Ildsjæle på skolen

Mange lærere har et fag eller en sag, som de brænder særligt for. Det er meget værdifuldt både for den enkelte og hele skolen og dens kapacitet.

Det slår ofte igennem ved, at man på skolen vil opfatte, at nogle områder ’tilhører’ bestemte lærere. Disse lærere får en særlig status samtidig med, at de vil føle et særligt ansvar for deres område. Det kan gælde de enkelte fagområder, hvad enten det er skolefag, eller særlige indsatsområder.

Det kan også gælde områder som førstehjælp, venskabsskoler, sportsaktiviteter, skolekomedie, mental sundhed, skolehave, skolekor osv.

Ingen lærer kan være involveret i alt, og absolut ingen kan være den drivende kraft i alle aktiviteter. Med andre ord er dette en naturlig del af arbejdsdelingen på skolen.

Man skal heller ikke være blind for, at det medvirker til synlighed for kollegerne, når en bestemt person forbindes med en særlig funktion på skolen.

Ofte optræder disse personer mere eller mindre som ildsjæle for deres område.

De mulige ulemper ved ildsjæls-funktionen kan være:

– Ildsjælen kan komme til at sidde lovligt tungt på sit område – ses ofte ved ældre lærere, som har deres selvopfattelse knyttet til denne status. Så kan det være svært for yngre lærere at komme til.

– Ildsjælen kan komme til at virke konserverende for udviklingen, fordi vedkommende ikke ønsker at udfordre sine forestillinger om området.

– Ildsjælen medvirker til en koncentration af viden, magt og resurser til sig selv, som modvirker udvikling på skolen og inden for området. F.eks. ekspederes henvendelser udefra måske administrativt til ildsjælen, så andre forholdes muligheder.

– Ildsjælen vil i praksis afskrække andre fra at tage et medansvar for området.

Lidt groft kan man sige, at der en tendens til, at ildsjælen ’brænder sine omgivelser’.

Men generelt er disse ildsjæle meget drivende for mange aktiviteter på en skole.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling