Miljøundervisning

Miljøundervisning er ikke bare undervisning, som handler om miljø, som man nemt fristes til at tænke.

En klassisk opfattelse af miljøundervisning er, at miljøundervisningen skal fremme elevernes miljøvenlige adfærd.

Men denne tænkning om miljøundervisning bygger på, at vi ved, hvilken adfærd der er den mest miljøvenlige. – For ellers har man jo ikke mulighed for at skubbe i den bestemte retning.

Det handler mange af de gratis bøger og artikler om, som man kan finde her på Publikationer.dk

I stedet for den klassiske form for miljøundervisning så er der udviklet en tænkning og praksis om miljøundervisning, som med rette betegnes ’Den Nye Generation af Miljøundervisning’. På engelsk ’The New Generation of Environmental Education’.

I den nye generation af miljøundervisning er målet at styrke elevernes handlekompetence over for miljøproblemer.

Miljøproblemer opfattes som forhold i samfundet, hvor der er modstridende interesser i forhold til udnyttelsen af naturresurserne.

Miljøundervisning bør derfor være et anliggende for alle skolefag og for hele den enkelte skoles udvikling. Alene klimakrisen illustrerer dette behov for et omfattende engagement i udviklingen af miljøundervisning.

Om klimaundervisning skal betragtes som miljøundervisning eller som UBU (Uddannelse for Bæredygtig udvikling) er ikke vigtig. Men det er vigtigt, at man forstår, at det handler om samfundsproblemer, der ikke kan belyses nok i et enkelt fag.

Begge dele uddybes på andre sider og behandles indgående i de gratis bøger og artikler, der her er tilgængelige til hentning.

Miljøundervisning
Miljøvenlig adfærd
Handlekompetence
Forstå miljøundervisning i udvikling
Nye generation af miljøundervisning

Søren Breiting

Link til artikel i lærernes magasin Folkeskolen om udviklingen i Miljøundervisning (Åbner i ny fane).

Link til artikel om »Skolen kan ikke løse samfundets problemer« om tyskeren Dietrich Benner, som understøtter Den nye generation af miljøundervisning på det generelle plan. (Åbner i ny fane).