Formidling af erfaringer fra skoleudvikling

Skoleudvikling gennem pædagogisk udviklingsarbejde søges formidlet gennem en række kanaler.

Først og fremmest er der den kollegiale spredning af konkrete erfaringer undervejs på den enkelte skole. Den er vigtig, fordi den formidles af kolleger, som står midt i oplevelserne med den nye tilgang, så de vil gøre det engageret og indsigtsfuld.

I praksis vil det være nødvendigt, at skolens ledelse i samråd med lærerkollegiet afsætter tid og interesse til denne proces.

Det viser sig nemlig, at når mindre grupper af lærere er optaget af deres fælles udviklingsarbejde, så har de så stort behov for at lave aftaler og diskutere konkrete forløb, at de kan virke noget utilgængelige for kolleger, som ikke er med i arbejdet.

Den overordnede formidling af erfaringer fra udviklingsarbejder sker gennem rapportering. Det hører ofte med til betingelsen for at få tildelt ekstra resurser til pædagogisk udviklingsarbejde, at de deltagende lærere beskriver deres erfaringer.

Efter mine erfaringer er det mest frugtbare, at lærerne formulerer sig åbent om de hensigter, planer, ’kampe’ og beskrivelser af, hvordan det så gik løbende.

At få sat nogle af de mange tanker og bekymringer på papir undervejs vil fremme lærernes egne refleksioner og værdien af udviklingsarbejdet.

Der er ikke behov for rosenrøde beskrivelser af fantastiske pædagogiske landvindinger, som bygger på en ubetinget succes. Dette skal understreges meget tydeligt fra begyndelsen i et udviklingsforløb.

Ud over rapporteringen fra den enkelte lærergruppe i udviklingsarbejdet er der ofte behov for en mere overordnet behandling af erfaringer fra en eller flere skolers indsats med skoleudvikling og pædagogiske udviklingsarbejder.

I nogle projekter spiller pædagogiske forskere og konsulenter en afgørende rolle for kvaliteten i arbejdet og i bearbejdningen af de indhøstede erfaringer. Sådanne er der en del eksempler på her i Gratis-bøger.dk

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling