Ekskursioner ud af skolen

Ture uden for skolen bliver ofte kaldt for ekskursioner. Med ordet ekskursioner lægger man vægt på, at der ikke ’bare’ er tale om en udflugt, men at turen har et fagligt formål.

Mange lærere og skoler vil skelne mellem, om en tur ud af huset især har et fagligt formål eller et socialt formål. Et socialt formål kunne være ’at ryste klassen sammen’, altså at bidrage til elevernes indbyrdes gode relationer.

Jeg havde igennem mange år ’Ekskursionsprojektet’ på DLH / DPU / AaU, hvor vi arbejdede med, hvordan lærere kan øge elevers faglige udbytte af ekskursioner.

Mit arbejde med Ekskursionsprojektet foregik sammen med mine gode kolleger Annemarie Møller Andersen og Kirsten Nielsen, foruden med ganske mange lærere og flere naturvejledere.

Fra de talrige observationer blev det klart, at der ikke er nogen grund til at lægge vægt på et socialt formål i stedet for et fagligt.

En faglig ekskursion vil – naturligvis – have store sociale potentialer.

Ekskursioner i naturen eller til institutioner

Der er mange ligheder mellem klassens ekskursion til et museum eller anden installation, og så ekskursioner i naturen. Men der er også mange iøjnefaldende forskelle, ikke mindst som eleverne vil opleve dem.

Her lægger jeg mest vægt på ekskursioner i naturen, men mange mekanismer, man kan tænke på, vil være de samme. For eksempel har jeg arbejdet meget med klassers besøg til økologiske gårde og andre landbrug. Derfor henviser jeg også til nyttige publikationer om ekskursioner til landbrug.

Før, under og efter en ekskursion

På en måde er det ret banalt. Det vigtigste for at øge elevernes udbytte af en ekskursion er at optimere forløbet: Før ekskursionen, Under ekskursionen, Efter ekskursionen.

Det indebærer et fokus på, hvordan man får eleverne til

– at aktivere deres forestillinger af relevans for det faglige indhold i turen,
– hvordan man får gjort eleverne ægte interesseret i det mulige faglige indhold af turen, og
– hvordan man udvikler oplevelser og erfaringer fra turen til elevernes stadigt dybere forståelse efter turen.

Det sidste er et nærmest uendeligt potentiale for elevernes forsatte læring. Det bygger på vores forståelse af, hvordan hukommelsen virker, hvordan vi stimulerer elevernes begrebsmæssige udvikling, og hvordan vi fastholder elevernes interesse for det faglige indhold fra ekskursionen.

Naturformidling
Naturoplevelser i naturen
Ekskursioner ud af skolen
Naturundervisning i skolen
Praktisk arbejde i naturundervisningen
Biologiundervisning
Natur/teknologi
Tværfaglig undervisning om natur
Undervisningsmaterialer

Søren Breiting