Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner

I en 4. klasse kom en af forældrene på besøg for at fortælle eleverne om tagkonstruktioner på huse. Han var arkitekt, og pointen er, at eleverne havde arbejdet med at udvikle ideer om ’miljøvenlige’ huse som led i deres storyline forløb.

I tiden forinden havde eleverne derfor prøvet kræfter med at tænke forskellige typer tage ind i en miljøvenlig sammenhæng, som dermed havde givet dem et mere ’professionelt’ forhold til det at designe huse.

Hermed kunne arkitekten komme til at spille en frugtbar rolle for elevernes udbytte af undervisningen. Dels kunne de få indsigt i ting ved tage, som de slet ikke havde tænkt på, eller forudsætninger for at tænke med.

Og dels – og mindst lige så vigtigt – så kom de til at møde en professionel, som tog deres ideer og indsigt alvorligt og dermed understøttede deres engagement i undervisningsforløbet.

Dette eksempel illustrerer meget godt, hvor meget gavn klassen kan have af eksterne resursepersoner.

I praksis er der i mange kommuner sat systemer op, så adgangen til resursepersoner er meget nemmere at etablere for lærerne.

Der er ordninger med virksomhedsbesøg, naturskoler, skolelandbrug, lokale museer etc.

Men vi har også gode erfaringer med at tænke på ’almindelige mennesker’ som resursepersoner til undervisningen:

Ældre mennesker fortæller om livet i ’gamle dage’.

Folk, der har arbejdet som håndværker på Grønland, fortæller om Grønland, osv.

Og endelig skal det nævnes, hvor frugtbart det kan være at eleverne interviewer andre mennesker om deres holdning og meninger om en bestemt sag. Det har vi ofte anvendt i forbindelse med belysning af miljøproblemer som samfundsproblemer.

At møde ukendte mennesker af kød og blod, som fortæller og bliver mere og mere engageret i at gøre rede for deres meninger, kan ikke erstattes af andre kilder, slet ikke, når det er kontroversielle emner med modsat rettede interesser involveret.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling

Link til Skoletjenesten for eksterne læringsmiljøer og ressource personer (Åbner i ny fane).