Internationalt samarbejde mellem skoler

Samarbejde mellem skoler i forskellige lande er ofte et krav til EU-støttede skoleprojekter. EU har et naturligt ønske om mellemmenneskelig udveksling og at øge kendskabet til andre EU-lande.

Vi har ligeledes en tradition for samarbejde mellem skoler i Norden, ofte understøttet af Nordisk Råd. Se for eksempel MUVIN-projektet. Og der kan være mange andre rammer for internationalt samarbejde skoler imellem.

Internationalt samarbejde kan der komme noget frugtbart ud af, men det kan også gå hen og blive en total fuser, hvis en række ting ikke tænkes ind.

Ud over de mange overvejelser, man kan gøre sig i udformningen af ansøgningen på skolen, så kan man tænke på:

– Er det lærerne eller eleverne, der primært skal have noget ud af samarbejdet? (Mange vil nok svare begge, men tænk det nu alligevel godt igennem, så det bliver realistisk.).

– Skoler og klasser samarbejder ikke, bare fordi de skal samarbejde. Hvis vi holder os til den enkelte klasse, så skal ens egen klasse have noget konkret at samarbejde med klassen i det andet land om.

– Undgå en forventning om, at ens klasse kan komme til at samarbejde med flere klasser og måske ovenikøbet i flere lande. Det er der simpelthen ikke nok kræfter og tid til i klassen.

– Der skal være tid til, at klasserne lærer hinanden lidt nærmere at kende, før der for alvor kan ske noget fagligt relevant samarbejde.

– Et tema for samarbejde kunne være, at hver klasse skulle undersøge et bestemt emne eller en problemstilling i eget land, f.eks. ved at interviewe folk, eller ved at lave nogle aftalte målinger.

– Som eksempel: Hvordan har været udviklet sig i de seneste 30 år i lokalsamfundet, og hvad mener lokalbefolkningen om talen om klimakrisen.

Så vil der være mulighed for, at hver klasse laver nogle seriøse undersøgelser, der kan perspektiveres gennem samarbejdet med den fremmede skole.

Det, at resultater skal kunne præsenteres (på engelsk?) for den anden skoles klasse, stiller krav til kvaliteten og formidlingen.

Desuden er det klogt at indlægge noget lokal formidling af klassens resultater. Det vil give forløbet ekstra pondus, og bidrage til elevernes udvikling af handlekompetence over for sådanne problemstillinger.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling

Link til Den Europæiske union EU (Åbner i ny fane)

Link til EU og skolen set med de politiske partiers øjne (Åbner i ny fane)

Link til Norden i Skolen (Åbner i ny fane)