Action competence and key competencies in Environmental Education and Sustainability Education – ESE

11th World Environmental Education Congress BUILDING BRIDGES – 11th WEEC 2022 “Chairs: Daniel Olsson (Karlstad university) & Per Sund (Stockholm University) This sub-theme provides a forum to highlight initiatives for action competence and key competencies in Environmental and Sustainability Education (ESE), with a view to enhancing a more contemporary and comprehensive quality education through further theorization, conceptualization … Læs mere

Dilemmas related to Teacher Training for Science Education and Pupils’ Action Competence (The MUVIN project)

In the MUVIN Project the aim has been to have classes to work with environmental issues with a focus on conflicting interests in the use of natural resources. At the same time the Project has aimed at developing the democracy in the class, implicating a shift in the role of the teacher and of the … Læs mere

Effect of organic school meals to promote healthy diet in 11–13 year old children. A mixed methods study in four Danish public schools

Research report: Study about whether organic school meals can be an effective strategy to provide healthy food to children and promote their healthy eating habits.More positive school lunch habits were observed in pupils in the organic schools than in the non-organic schools. Generally all the pupils had positive attitudes towards organic food and health and … Læs mere

Mental Ownership and Participation for Innovation in Environmental Education and Education for Sustainable Development

Mental ownership is a useful concept and mechanism to understand why some kinds of participation are more influential than others in educatition, Whatever Environmental Education or Education for Sustainable Development. And the main point is essential to understanding succesful democratisation of teaching and learning. Clearly, ‘feeling mental ownership for something’ is closely related to other … Læs mere

Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme

The present English edition is a full translation of the publication ‘Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning – MUVIN-projektet’ published in 1999 by Odense Universitetsforlag.  Download Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme The pedagogical research has its focus on the development of students’ action competence which makes this report a distinctive publication. But … Læs mere

Dokumentationsbind til danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, bladlus, mellus og skjoldlus

I dette dokumentationsbind fremlægges en systematisk oversigt over danske næbmundede insekter sammen med de danske navne, der har dannet grundlag for de tidligere udsendte publikationer “Danske navne på danske bladlus” og “Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus”. vvvvvv hent ??? Projekt Danske Dyrenavne har til formål at registrere og standardisere anvendelsen … Læs mere

Et paradigmeskift for miljøundervisning På vej mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Kapitlet beskriver den grundlæggende ændring i opfattelsen af, hvad der er god miljøundervisning i Danmark og i andre lande i folkeskolen og i ungdomsuddanelserne med et alment sigte. Dette skift i paradigme omtales som ‘Den nye generation af miljøundervisning‘ og målet er at udvikle elevernes handlekompetence over for fremtidens miljøproblemer og ikke blot forsøge at … Læs mere

Danske navne på danske edderkopper og mejere – Danske Dyrenavne

Denne publikation indeholder 247 nye og gamle navne på danske edderkopper og mejere, eller grupper af disse. Dvs. navne på dyr, der i litteraturen har været angivet med ét eller flere danske navne, samt nye navne på edderkopper og mejere, som hermed for første gang har fået et dansk navn. Hent Danske navne på danske … Læs mere

Uddannelse for bæredygtig udvikling – eksempler til inspiration

Målet er at hjælpe alle til at være godt klædt på til at deltage i beslutninger og praktiske tiltag, der vil gøre fremtiden så god for alle som muligt. Eller med andre ord: UBU er undervisning og andre former for organiseret læring, der har som mål at give deltagerne handlekompetence, viden og engagement, der gør … Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – nødvendige udfordringer

Beskrivelse af lærerstuderendes arbejde med innovation og bæredygtighed i et undervisningsforløb i geografi og historie i en 8. klasse. Reflektioner over hvordan lærerstuderende kan deltage og være del af udviklingsarbejde. Hent publikationen her ???  Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – nødvendige udfordringer. Af Breiting, S., Kristensen, P., Kaspersen, U. K. (2012). University College … Læs mere