Naturundervisning i skolen

Din alder afgør, hvilke former for naturundervisning, du har oplevet i din skoletid.

Har du haft biologi – eller naturhistorie – eller orientering – eller natur/teknik – eller naturfag – eller natur og teknologi eller noget helt andet?

Det er nemlig sådan, at skolernes naturundervisning gennem tiderne har skiftet under påvirkning af samfundets behov og den pædagogiske udvikling. Men også under påvirkning fra, hvad naturvidenskaberne har kunnet bidrage med.

I vore dage er det også et relevant spørgsmål, om du har haft miljøundervisning, uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) eller noget helt tredje, som kan rumme vigtig naturundervisning.

Jeg har været med til at gennemgå denne udvikling, som det kan læses nærmere om i bogen ’Skolefag i 100 år’, redigeret af mine gamle kollegaer Vagn Oluf Nielsen og Leif Lørring. Læs anmeldelsen af bogen i lærernes fagblad Folkeskolen.dk her Skolefag i 100 år (åbner i ny side).

I skole for livet

De forskellige betegnelser for naturundervisning viser vigtige forskelle imellem skolefag gennem tiderne. Det indledende spørgsmål om dine egne oplevelser med naturundervisning i din skoletid, er derfor ikke bare et spørgsmål om ord.

’Man går i skole for livet’, når man som barn går i en folkeskole eller i en privatskole, dvs. i grundskolen. Formålet er, at undervisningen og det, som hver elev lærer, ikke blot er af midlertidig værdi, men skal være ballast for ens liv på lang sigt.

Det er sikkert interessant for dig at tænke, hvad har jeg så selv lært i min skoles naturundervisning? Altså noget, som jeg stadig har glæde af? – De fleste vil nok have ret svært ved at komme i tanke om så meget.

Ofte kommer man lettest i tanke om nogle bestemte situationer, for eksempel en tur uden for skolen eller nogle andre oplevelser, som afviger fra den daglige skoletid.

Det er en interessant konstatering, som der er mere om under Ekskursioner, og mental ownership.

Men alt i alt har ens biologiundervisning og anden naturundervisning været med til at forme ens opfattelse af verden gennem resten af livet.  

Naturformidling
Naturoplevelser i naturen
Ekskursioner ud af skolen
Naturundervisning i skolen
Praktisk arbejde i naturundervisningen
Biologiundervisning
Natur/teknologi
Tværfaglig undervisning om natur
Undervisningsmaterialer

Søren Breiting