Tips til kvalitetstid i naturfag med Praktiske aktiviteter

Sørg for større udbytte af praktiske aktiviteter i de forskellige naturfag ved at følge disse tips, som øger elevernes teoretiske forståelse og begrebsudvikling.

Artiklen har været bragt i Biologforbundets blad Kaskelot nr. 241 (2022), S. 40-43. Artiklen henvender sig til lærere i folkeskolen og til lærerstuderende. Her kan du se, hvordan fagligheden i naturfagsundervisningen kan øges markant ved at være opmærksom på at stimulere elevernes eftertænksomhed i tilknytning til deres arbejde med praktiske aktiviteter.

Artiklen bygger på mange års arbejde med at integrere praktisk arbejde i natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi-undervisning, så elevernes faglighed øges og anvendeligheden stimuleres.

Artiklen kan hentes her som pdf.-fil:

Tips til kvalitetstid i naturfag. Søren Breiting. I: Kaskelot, Nr. 241 (2022), S. 40-43.

Artiklen er bragt i Kaskelot, et tamanummer iøvrigt om Laks, Kaskelot nr. 241.

Skriv en kommentar