Skolesystemets udvikling

Som forældre til børn i folkeskolen er det svært at forstå samspillet mellem eleverne, klassen, lærerne, skolen og hele skolesystemet i Danmark. Udviklingen sker i nogle ganske komplicerede samspil, hvor især praksis på skolerne er i vekselvirkning med de overordnede reguleringer fra regeringen.

Det skal forstås sådan, at der er styring af skolerne fra regeringen, men for så vidt angår den pædagogiske opfattelse af en god skole, så afspejles praksis også i regeringens intentioner og styring af skolerne og undervisningen.

Den enkelte skole i Danmark udvikler sig altså i samspil med de opgaver og muligheder, som samfundet giver.

Heldigvis har vi tradition for, at den pædagogiske udvikling skal have ganske frie rammer.

For lærernes undervisning understreges ofte deres metodefrihed til at planlægge og gennemføre den form for undervisning, som læreren mener, bedst opfylder målene.

Slogan som ’Lad tusind skoler blomstre!’ har været kendetegnet for nogle tidsperioder.

I de senere år er djøfiseringen med dens fokus på udpenslede målbeskrivelser, elevplaner, tests, kontrol og tilnærmet detailstyring sneget sig ind, oftest under dække af lovende argumenter hentet i management-tænkningen om bedre kvalitet og resurseudnyttelse.

Ligeledes er Undervisningsministeriet gennem flere årtier blevet bemandet stadigt mere med generalister frem for fagligt kyndige med en pædagogisk baggrund, ligesom fagkonsulenter og andre kyndige har fået bredere ansvarsområder, og mindre dagligt samvær med de centrale funktioner i ministeriet.

Demokratiet og lærernes frihed samt skolernes selvforvaltning er dog stadig langt bedre i Danmark end i de fleste andre lande.

Vi har stadig en tro på, at det er godt for lærerne at kunne hente inspiration fra samarbejde, pædagogisk udviklingsarbejde og samarbejde med eksterne resursepersoner og aktører. – Frem for alt for stiv topstyring.

Læreres efteruddannelse er også stadig en vigtig faktor i skolens udvikling og kvaliteten af undervisningen. Men efteruddannelsen tog et voldsomt dyk, da Danmarks Lærerhøjskoles landsdækkende virksomhed med efteruddannelse, forskning og pædagogisk udviklingsarbejde knyttet sammen ophørte i år 2000.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling

Link til Undervisningsministeriet (åbner i ny fane)

Link til emu.dk , Danmarks Læringsportal med skoleudvikling (åbner i ny fane)