Natur/teknologi

Skolefaget Natur/teknologi er et tværfagligt naturfagligt fag, som indeholder fagligt stof fra biologi, geografi, fysik, kemi og miljø. Natur/teknologi hed tidligere Natur/teknik.

Samtidig er det klart, at tanken med skolefaget også er bredere end det rene faglige indhold. Natur/teknologi rummer vigtige perspektiver for den almindelige borger i retning af at kunne bidrage til den demokratiske udvikling i landet

Det gældende formål for undervisningsfaget natur/teknologi er:

Eleverne skal i natur/teknologi udvikle nngurfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.

Stk. 2. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes.

Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt tilegne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene biologi, fysik, kemi og geografi.

Det fremgår af formålet for Natur/teknologi, at der også er fokus på fagets bidrag til bæredygtig udvikling og miljøundervisning.

Naturformidling
Naturoplevelser i naturen
Ekskursioner ud af skolen
Naturundervisning i skolen
Praktisk arbejde i naturundervisningen
Biologiundervisning
Natur/teknologi
Tværfaglig undervisning om natur
Undervisningsmaterialer

Søren Breiting

Mere om natur/teknik/teknologi undervisning hos EMU Danmarks Læringsportal (åbner i ny fane).