Lærerens udvikling

’Livslang læring’ er om noget et relevant slogan for en lærer. Det er det ikke alene, fordi kravene til læreren ændrer sig med tiden.

Det er det også, fordi man som lærer har et inderligt behov for at blive bedre og bedre, efterhånden som årene går. Ellers forstener man let i faste adfærdsmønstre og kan blive ulidelig som lærer over for elever og studerende.

Dilemmaet er naturligvis, at det er lettere for læreren at gøre, som vedkommende plejer. Det kræver at komme ud af komfortzonen at undervise på en anden måde.

Netop derfor er det så frugtbart, hvis læreren jævnligt kommer til at arbejde sammen med kolleger, og gerne med nye kolleger. Og det er frugtbart at møde eksterne resursepersoner, som bidrager til nytænkning og pionerånd, samt udfordrer det vanlige.

Egentlig efteruddannelse er også helt nødvendig, for at den enkelte lærer kan leve op til forventningerne.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling