Skoleudvikling

Man taler om skoleudvikling, når en større del af en skole er involveret i en bevidst og planlagt udvikling.

I Danmark har vi været involveret i skoleudvikling om den pædagogiske praksis og lærernes uddannelse i forhold til både undervisningen i naturfag og biologi, i forhold til miljøundervisning og i forhold til uddannelse for bæredygtig udvikling. Desuden i forhold til tværgående temaer som ikke-fagdelt undervisning og tværfaglighed.

Vi har en tradition i Danmark for at knytte skoleudvikling sammen med den pædagogiske forskning til gensidig befrugtning.

Se f.eks. om MUVIN projektet.

I vore dage synes der at være en kamp mellem skolernes selvstyre og selvforvaltning og stadigt strammere politiske forsøg på at styre og dirigere skolernes måde at fungere på og uddannelsernes prioriteter af indhold og resurser.

En udvikling, som bør ses efter i sømmene, om den fremmer skoler og uddannelsers funktion i et demokratisk samfund som det danske.

Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling

Søren Breiting