IT og pædagogisk udvikling

Computere i form af laptops, tablets og mobiltelefoner har for længst indtaget skolernes dagligdag – på både godt og ondt.

De giver lærerne nye muligheder for at tilrettelægge en spændende undervisning. Men disse hjælpemidler gør naturligvis ikke undervisningen bedre i sig selv, og i mange tilfælde virker de distraherende for elevernes opmærksomhed.

Det er ikke blot mobiltelefonerne med deres muligheder for sms’er og Facebook m.v., men i høj grad også den ustyrlighed, som kan forekomme, når hver elev sidder med sin computer.

Tablets, computere og mobiler stjæler nemt elevernes tid i undervisningen, og det er svært for læreren at vide nøjagtigt, hvad de har gang i.

Det kan være tankevækkende at sammenligne brugen af it med brugen af klassens ’gammeldags tavle til kridt’. Dette siger jeg ikke, fordi jeg er gammeldags, men fordi det kan skærpe udnyttelsen af it.

Lærerens forberedelse af en time              

Brugen af tavlen kan tilkobles undervisningen spontant, men kan også være nøje planlagt på forhånd af læreren.

Brugen af it skal være valgt på forhånd med afklaring af, hvilke online resurser osv. eleverne skal benytte. Desværre er det langt vanskeligere for læreren at overskue inddragelsen af it-materialer end at overskue inddragelsen af en bog eller et arbejdshæfte – selv om det kan være vanskeligt nok i sig selv.

Driftssikkerhed

Ved tavlen sker det største nedbrud, når kridtet mangler. Med it er der som bekendt myriader af problemer, der kan opstå uventet, trods forsøg på grundig forebyggelse. Og tidsspildet og tomgangen kan blive frustrerende.

Lærerstyring og elevinddragelse

Mon ikke der er en tendens til, at IT fremmer en mere lærerstyret undervisning, som vi ellers har forsøgt at komme væk fra gennem årtier?

Naturligvis skal læreren styre undervisningen, både det konkrete mål, indholdet og processen, og ikke mindst tidsforbruget. Men med gennemgående brug af it har jeg oplevet, at læreren og it-programmet kommer voldsomt meget i centrum. Måske er det kun en overgang, men …

Er det læreren eller it som styrer undervisningen

Et undervisningsmateriale i form af et undervisningssystem kommer let til at være meget styrende for længere undervisningsforløb. Om dette er godt eller skidt for elevernes læring, er en kendt diskussion.

Selv anser jeg det for at være fint, så længe lærer og system har tilstrækkeligt frirum til at tilpasse systemet efter behovet i klassen og lokalmiljøets muligheder.

IT-materiale til færdighedslæring i grundfagene er en god hjælp, hvis det giver ekstra gode muligheder for differentiering af sværhed og progression.

Omvendt bør man nok være mere tilbageholdende med at lade sig styre af it-materialer, der giver sig ud for alsidighed i belysning af komplekse og kontroversielle problemstillinger.

Indslag i undervisningen med reportager, interviews og andre input, som klassen ikke ellers har adgang til, er naturligvis kærkomne tilskud til sådanne undervisningsforløb.

Anvendelse af skolens budget

Det er banalt at nævne, at anskaffelsen af it til skolen er et voldsomt indhug i budgettet, og at udgifter til driften ofte bliver en uomgængelig fast udgift, herunder ikke mindst det samme til it-vejleder, efteruddannelse mv.

At bruge den gammeldags tavle kræver ikke hyppige opdateringer og nyanskaffelser.

Desværre har der været en tendens til, at indførelse af computere, smartboards etc. blev et statussymbol for kommuner og skolevæsener, uden at sikre den fornødne ekspertise i anvendelsen og efteruddannelse af lærerne.

Lad os håbe på – og arbejde på – at it udnyttes optimalt, så it ikke falder igennem ved en sammenligning med brugen af den gammeldags tavle og kridt.

Søren Breiting

Skoleudvikling
Skoleudvikling på den enkelte skole
Lærerens udvikling
Efteruddannelse af lærere
Ildsjæle på skolen
Skolesystemets udvikling
Samarbejde med eksterne aktører og resursepersoner
Internationalt samarbejde
Formidling af erfaringer
Projektansøgninger og skoleudvikling
IT og pædagogisk udvikling