Dokumentationsbind til danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, bladlus, mellus og skjoldlus

I dette dokumentationsbind fremlægges en systematisk oversigt over danske næbmundede insekter sammen med de danske navne, der har dannet grundlag for de tidligere udsendte publikationer “Danske navne på danske bladlus” og “Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus”. vvvvvv hent ??? Projekt Danske Dyrenavne har til formål at registrere og standardisere anvendelsen … Læs mere

Danske navne på danske edderkopper og mejere – Danske Dyrenavne

Denne publikation indeholder 247 nye og gamle navne på danske edderkopper og mejere, eller grupper af disse. Dvs. navne på dyr, der i litteraturen har været angivet med ét eller flere danske navne, samt nye navne på edderkopper og mejere, som hermed for første gang har fået et dansk navn. Hent Danske navne på danske … Læs mere

Make a Lasting Impact with Your Nature Interpretation – Enhance the Feeling of Ownership

As a Nature Interpreter You Have Full Ownership– But What About Your Guests? We share a lot of information when we have visitors to our place or on a tour. But how much is retained for them when they leave us? And how committed will visitors remain in relation to the questions we tried topromote? … Læs mere

Danske navne på danske dagsommerfugle

Forslag fra Projekt Danske Dyrenavne nnnnnnnn Hent denne lille publikation om navne på danske dagsommerfugle her Projekt Danske Dyrenavne har til formål at registrere og standardisere anvendelsen af danske navne på danske insekter og andre hvirvelløse dyr, samt at medvirke til, at flere danske hvirvelløse dyr får et godt dansk navn. AfSøren Breiting Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Michael … Læs mere

Haver til Maver

Hvad får eleverne ud af at komme udendørs fra skolen og opleve nye, konkrete aktiviteter, som virker umiddelbart meningsfulde for dem? Hent bogen, som fortæller om erfaringerne med Haver til Maver initiativet til folkeskoleelever Og her i den reviderede 2. udgave Haver til Maver– et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Forfattere: Karen Wistoft, Camilla … Læs mere

Elevernes datalogning i fysik/kemi og biologi

Projekt IT, medier og folkeskolen skal være med til at styrke den pædagogiske anvendelse af IT ogandre medier i undervisningen, og gøre IT og medier til medspiller og drivkraft i skolensdagligdag. Denne forskningsrapport tager i en let tilgængelig form nogle interessante aspekter op af udviklingsarbejdet med henblik på at nyttiggøre erfaringer og styrke overvejelserne om … Læs mere