Handlekompetence eller Action Competence in AI

Handlekompetence – på engelsk Action Competence – er et begreb, som meget arbejde i vores Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning på DLH / DPU / Aarhus Universitet har drejet sig om. Det er både teoretisk og i den praktiske pædagogiske udvikling. Men det er også et udtryk, som let bliver misforstået i en meget forsimplet … Læs mere

Uddannelse for bæredygtig udvikling – behov og mål

Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) er måske et af de allervigtigste områder for skolens undervisning og udvikling, som skolefolk og alle vi andre burde interessere os for. Men i Undervisningsministeriet modtager man utallige ønsker til, hvad de danske skoler skal lære eleverne. Det er slet ikke gjort med grundlæggende færdigheder, for der er hele tiden … Læs mere

Internationalt samarbejde mellem skoler

Samarbejde mellem skoler i forskellige lande er ofte et krav til EU-støttede skoleprojekter. EU har et naturligt ønske om mellemmenneskelig udveksling og at øge kendskabet til andre EU-lande. Vi har ligeledes en tradition for samarbejde mellem skoler i Norden, ofte understøttet af Nordisk Råd. Se for eksempel MUVIN-projektet. Og der kan være mange andre rammer … Læs mere

Følelse af ejerskab

En følelse af ejerskab er et meget interessant begreb og en nyttig mekanisme at forstå og kunne udnytte i mange sammenhænge. Vi har en følelse af ejerskab, når vi har anskaffet noget. En følelse af ejerskab betyder, at vi i særlig grad passer på det, værdsætter det og tager ansvar for det. Det interessante er, … Læs mere

Miljøundervisning

Miljøundervisning er ikke bare undervisning, som handler om miljø, som man nemt fristes til at tænke. En klassisk opfattelse af miljøundervisning er, at miljøundervisningen skal fremme elevernes miljøvenlige adfærd. Men denne tænkning om miljøundervisning bygger på, at vi ved, hvilken adfærd der er den mest miljøvenlige. – For ellers har man jo ikke mulighed for … Læs mere

Action competence and Environmental Education

Artikel om handlekompetence som resultat af miljøundervisning skrevet på engelsk af forfatterne Søren Breiting og Finn Mogensen. Tænkningen om handlekompetence som mål for miljøundervisning ændrer mange sider af, hvordan miljøundervisning bør tænkes og gennemføres i praksis. Hent artiklen om Action competence and Environmental Education gratis her. One of the main points of the paper is … Læs mere

Gratis bøger, artikler, rapporter og andre Publikationer til umiddelbar download – tjek Blog, Menu og Søg

Publikationer.dk gør det nemt for dig at finde materiale til gratis hentning på nettet om vigtige emner som: Pædagogik, undervisning, natur, miljø, bæredygtig udvikling og samfund. Der er både tale om bøger, artikler og rapporter som pdf-filer, samt undervisningsmaterialer især til brug i skoler inden for emner som bæredygtig udvikling, miljøspørgsmål, samfund, pædagogik, udeskole, ekskursioner, … Læs mere