Udvikling af et lokalt websted for natur/teknik NetOgNatur.dk

Ligger der nogle særlige fordele ved at have lokale undervisningsresurser tilgængelige i
kommunen?
Ja, det er vi ikke i tvivl om, når spørgsmålet drejer sig om skriftlige materialer og for
eksempel en pædagogisk central, en naturskole og lignende resurser.

Hent publikationen Udvikling af et lokalt websted for natur/teknik NetOgNatur.dk her

Spørgsmålet er nu, om ikke også World Wide Web skal kunne anskues som en mulig lokal resurse for undervisningen, for eksempel til den betrængte naturfagsundervisning,
Netop det handler denne bog om. Det er en forskningsrapport, der i en let tilgængelig
form tager nogle interessante aspekter op af udviklingsarbejdet ’Naturresurser på
nettet’
.
Rapporten ser ikke blot nøgternt på aktiviteterne i projektet, men giver en række nyttige,
konkrete råd og overvejelser til det videre arbejde med natur/teknikundervisningen og
dens anvendelse af Internet og computere (IKT).
Den kan således i vid udstrækning være et startsted for andre kommuner, der ligesom
Lyngby-Taarbæk ønsker at styrke kombinationen naturfagsundervisning med IT
kompetencer
hos både lærere og hos elever.

Udvikling af et lokalt websted for natur/teknik NetOgNatur.dk Af Søren Breiting & Jan Sølberg.
Projekt: Forskerrapport til ITMF projekt nr. 442 Naturresurser på nettet, et
udviklingsarbejde om udvikling og brug af et lokalt websted til natur/teknikundervisningen i folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk kommune.
Udgiver: Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, København, i samarbejde med Pædagogisk Center, Lyngby-Taarbæk Kommune.
Den skriftlige udgave er trykt og udgivet af Pædagogisk Center, Lyngby-Taarbæk
Kommune 2004.

Skriv en kommentar