Danmarks Lærerhøjskole (DLH) og folkeskolen – et partnerskab

Den danske folkeskole var i mange år støttet i sin udvikling af Danmarks Lærerhøjskole, i daglig tale omtalt som Lærerhøjskolen eller DLH.

Lærerhøjskolen bidrog med massiv efteruddannelse af folkeskolens lærere. Ca. 20% af alle lærere var hvert år på substantiel efteruddannelse gennem et helt eller halvt år. Flertallet af lærere blev kompenseret for deres tid til efteruddannelsen gennem lavere undervisningsbyrde i deres skole.

For mange lærere var deres tilknytning til DLH en vigtig del af deres faglige og pædagogiske udvikling og støtte til deres profession og opgaver.

Lærerhøjskolen var landsdækkende med sine 8 lokalafdelinger spredt over landet foruden hovedkvarteret med institutter i København.

Afdelingerne i provinsen lå i byer med lærerseminarier. Seminariernes lærere blev ofte engageret som undervisere på deres lokale DLH-afdeling. Hermed skete der en nyttig sammenkobling mellem seminariernes grunduddannelser og folkeskolens lærere fra praksis.

Efteruddannelsen af lærere var kun en del af Lærerhøjskolens opgave. Som højere læreanstalt havde de fastansatte lærere forskningsforpligtelse på lige fod med universiteterne og de andre højere læreanstalter. Desuden var det en vigtig opgave at uddanne kandidater i både pædagogik, psykologi og i stort set alle skolefagene.

Danmarks Lærerhøjskole blev i princippet nedlagt 1. januar år 2000. Lærerhøjskolen blev reduceret til ’et universitet i Københavnsområdet’ og fik frataget al sin almindelige efteruddannelse af lærere. Denne opgave overgik til de nydannede centre for videregående uddannelser (CVU’er).

Danmarks Lærerhøjskole blev til Danmarks Pædagogiske Universitet og blev i praksis frataget sin nære interaktion med folkeskolens udvikling.

Som adjunkt ansat i 1975 og siden som lektor deltog jeg med undren i denne transformation, uden nogensinde helt at kunne forstå det positive i forandringerne.

En stor del af publikationerne i Publikationer.dk har deres udspring i Lærerhøjskolens oprindelige nære samspil med lærernes liv i folkeskolerne og folkeskolens udvikling generelt.

Mere om efteruddannelse af lærere her.

Man kan læse mere om rammerne for dette partnerskab mellem skolens udvikling og efteruddannelsen af lærerne på Skolehistorie (åbner i ny side).

Et debat indlæg i lærernes blad Folkeskolen undrer sig over, hvad baggrunden er for nedlæggelsen af Lærerhøjskolen med netop kombinationen af pædagogisk forskning, folkeskolens udvikling og lærernes efteruddannelse.

Skriv en kommentar