Et paradigmeskift for miljøundervisning På vej mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Kapitlet beskriver den grundlæggende ændring i opfattelsen af, hvad der er god miljøundervisning i Danmark og i andre lande i folkeskolen og i ungdomsuddanelserne med et alment sigte. Dette skift i paradigme omtales som ‘Den nye generation af miljøundervisning‘ og målet er at udvikle elevernes handlekompetence over for fremtidens miljøproblemer og ikke blot forsøge at modificere elevernes adfærd i en på forhånd fastlagt retning, som antages at være mere miljøvenlig.

Hent På vej mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Kapitlet gennemgår en sammenfatning af den type miljøundervisning, som kan betegnes som at tilhøre ’tidligere generationer af miljøundervisning’ med sit mål at ændre elevernes umiddelbare adfærd. Den er en vidt udbredt forestilling om miljøundervisning, både i de nordiske lande og i resten af verden den dag i dag, Over for tidligere generationer af miljøundervisning, som altså stadig synes at være de dominerende opfattelser, står ‘Den nye generation af miljøundervisning‘, som har som mål at understøtte udviklingen af elevernes handlekompetence i en omskiftelig verden. Da denne opfattelse med miljøundervisningen både bryder med opfattelsen af den klassiske miljøundervisnings mål og indhold og undervisningens rolle, kan den med god grund betragtes som udtryk for et skift i paradigme. Et meget interessant emne og fænomen.

Et paradigmeskift for miljøundervisning På vej mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Af Søren Breiting. Side 93-104 i

Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schnack.

Redaktion af dette festskrift
Kari Kragh Blume Dahl, Jeppe Læssøe, Venka Simovska (red.)
Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus unversitet. København. 2011. ISBN: 978-87-7430-229-2

Forskningsprogram for Miljø og Sundhedspædagogik
Institut for Didaktik,
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Aarhus Universitet 2011

Skriv en kommentar