Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler – Erfaringer fra de første TUBU–skoler i Tiåret for UBU

I den danske folkeskole har der i mange år været arbejdet med både miljøundervisning, sundhedsundervisning, global undervisning og fredsundervisning som nogle af
de tværgående emner og temaer, der har kunnet tages op. Mange af erfaringerne
herfra fører lige frem mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Hent bogen Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske
skoler her

Der er således al mulig grund til at tage Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til sig som en katalysator for at få udviklet og opprioriteret Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling i den enkelte skole og blandt den enkelte lærers repertoire af
kompetencer. Denne udgivelse er en håndsrækning til det.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske
skoler – Erfaringer fra de første TUBU–skoler i Tiåret for
UBU

Forfattere: Søren Breiting & Karsten Schnack, med bidrag
fra:
Helle Kibsgaard, Rikke Nielsen og Mette Nørgaard (Egebjergskolen, Ballerup)
Inge Hertzum og Lise Rosenberg (Hyldagerskolen, Albertslund)
Susanne Dahl og Susanne Kamp (Lundtofte skole, Lyngby-Tårbæk)
Jette Madsen, Gurli Vad og Jesper Nielsen (Niverødgårdskolen, Nivå)

Udgivet af : Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik,
DPU – Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus universitet, København.

Skriv en kommentar