Nye generation af miljøundervisning

På andre sider her er der beskrevet den nytænkning, som førte væk fra at opfatte miljøundervisning som primært at have til formål at få elever til at opføre sig mere miljøvenligt, altså droppe adfærdsmodificeringen. I stedet blev fokus at få indsigt i miljøproblemer som samfundsproblemer, med de iboende konflikter og forskellige interesser knyttet dertil, og … Læs mere

Forstå miljøundervisning i udvikling

Tænkningen om miljøundervisning har udviklet sig grundlæggende siden den spæde start. Alligevel kan det være oplysende at forstå udviklingen i miljøundervisning, fordi man derved bedre kan forstå de vigtigste perspektiver for moderne miljøundervisning. Miljøundervisning i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne har været diskuteret i årtier. Faktisk siden 70’erne, hvor progressive lærere lavede undervisning om forureningsproblemer i … Læs mere

Miljøundervisning

Miljøundervisning er ikke bare undervisning, som handler om miljø, som man nemt fristes til at tænke. En klassisk opfattelse af miljøundervisning er, at miljøundervisningen skal fremme elevernes miljøvenlige adfærd. Men denne tænkning om miljøundervisning bygger på, at vi ved, hvilken adfærd der er den mest miljøvenlige. – For ellers har man jo ikke mulighed for … Læs mere

Klimaundervisning som UBU

Klimaundervisning som uddannelse for bæredygtig udvikling er et anderledes koncept end traditionel undervisning i klima. En traditionel undervisning i klima har til formål, at man lærer at forstå, hvad klima er i forhold til vejr, og hvilke kræfter der skaber klimaet som resultat af det daglige vejr og klodens vilkår. Undervisning i klima er en … Læs mere

UBU og andre typer undervisning

Formålet med uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) er at forberede elever til at være aktive i at forme og realisere fremtidens samfund. I medvirken hertil forventes elever at kunne tænke mange hensyn ind i overvejelserne. Selv om der er modstridende interesser, og det hele er meget indviklet, så anses det for vigtigt, at eleverne alligevel … Læs mere

Handlekompetence

At udvikle elevernes handlekompetence over for miljøproblemer er i dag et anerkendt mål. Ordet handlekompetence bliver nemt opfattet meget bogstaveligt, noget som nemt kan måles. Sådan er handlekompetence dog ikke tænkt. Handlekompetence udtrykker sig nemlig ved, at man er villig til at gøre noget ved problemer, som man selv mener er vigtige, men som man … Læs mere

Miljøvenlig adfærd

En mere miljøvenlig adfærd er det, mange tænker på må være formålet med miljøundervisning i folkeskolen. Det vil sige bedre adfærd i forhold til affald og genbrug. Også mindre belastning af miljøet med forurening og forbrug af resurser. Det er der ikke noget i vejen med, men dette syn på miljøundervisningen har sine begrænsninger. Det … Læs mere

Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU)

Klimakrisen, tabet af biodiversitet, den stigende ulighed og manglende demokrati i verden er alle argumenter for, at vi i skoler og uddannelser taler om ’uddannelse for bæredygtig udvikling’ (UBU). Tanken er, at disse dystre udsigter for livet i fremtiden gør det nødvendigt at forberede børn og unge til en fremtid, hvor de skal medvirke til … Læs mere

Klima: Ambitiøse mål eller nødvendig handling

Politikerne taler om ambitiøse mål for reduktionen af CO2 i Danmark. Men debatten mangler klarhed om de helt afgørende pointer: At manglende indsats for at forebygge miljøproblemer får langtrækkende økonomiske konsekvenser for vore børnebørn, og at vi må blive bedre til at oplyse om de interessemodsætninger, som er involveret. Hver dag hører vi om ’ambitiøse … Læs mere